TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG ECOS TRÊN WINDOW

-----۩۞۩-----

 

 

Danh mục chính:

Phần I: Cài đặt eCos từ CD [4] 2

I.1 Cài đặt Cygwin: 2

I.2 Cài đặt bộ công cụ cho phép build eCos trên nhân μC Intel x86: 6

I.3 Cài đặt kit phát triển eCos: 8

Phần II: Cập nhật lên phiên bản hiện thời 15

II.1 Nâng cấp Cygwin: 15

II.2 Cập nhật eCos: 18

 

Tài liệu tham khảo chính:

File này được tham khảo từ các tài liệu tiếng Anh trên Internet, chủ yếu là các trang:

1.      Trang http://ecos.sourceware.org/

2.      Trang http://cygwin.com/

3.      Trang http://sources.redhat.com/

4.      Sách: Embedded Software Development with eCos -Anthony J. Massa.

 

Để cài eCos trên Window (tôi đang sử dụng WinXP SP2), bạn phải cài CygWin[1] trước, tạo môi trường làm việc cho eCos. Có thể sử dụng CD đính kèm trong [4], hoặc Download trực tiếp trên các trang mạng mã nguồn mở (đề nghị với [2]). Ở đây, ta sử dụng phiên bản dùng trong CD của [4] và tự cập nhật phiên bản mới nhất từ các trang nguồn mở trên Internet.

 

Phần I: Cài đặt eCos từ CD [4]

I.1Cài đặt Cygwin:

+Dung lượng đĩa cứng cần: 202.2MB (374.2MB gồm cả mã nguồn).

Hình  I1: Các thư mục có trong CD cài đặt.

Hình  I2: Hộp thông báo phiên bản cygwin cài đặt

Nhấn next để tiếp tục cài đặt.

Hình  I3: Bảng hội  thoại cài đặt Cygwin từ thư mục trên đĩa

Chọn Next để tiếp tục cài đặt.

Hình  I4: Bảng hội thoại chọn thư mục chứa gói Cygwin

Chọn thư mục xong nhấn Next để tiếp tục.

Hình  I5: Chọn thư mục cài đặt Cygwin

Default Text File type: nên chọn: DOS.

Hình  I6: Bảng lựa chọn các gói cài đặt cho Cygwin

Trong các radio buttons, -Prev-Cur-Exp- cho phép ta lựa chọn các phiên bản trước, hiện thời, và mong đợi. trong các radio buttons này, bạn chọn Curr(mặc định) là các phiên bản hiện thời.

Button Full/Part cho ta thấy dạng đầy đủ của danh sách các gói cài đặt/cập nhật.

Có 4 cột, cột Current cho ta biết phiên bản hiện thời đang sử dụng(nó có ý nghĩa khi ta muốn nâng cấp 1 gói nào đó mới cập nhật) cột New là các phiên bản mới được cập nhật vào thư mục. Cột Src? cho lựa chọn: Đồng ý hay không việc chép cả mã nguồn vào thư mục cài đặt, cột Package cho biết tên của gói lựa chọn.

Khi click chuột trái vào biểu tượng , ta sẽ có các lựa chọn:

+Skip: Không cài đặt gói này.

+Source: Chỉ cài đặt mã nguồn của gói này.

+Uninstall: Gỡ gói này ra khỏi.

+Keep: Bỏ phiên bản hiện thời của gói này.

+Version: Cài đặt phiên bản đã chọn của gói này.

            Các lựa chọn mặc định như hình I-6, bạn nhấn Next để tiếp tục cài đặt. Hộp hội thoại Cygwin Setup sẽ hiện ra và tự động cài đặt:

Hình  I7: Hộp thoại báo hiệu quá trình cài đặt Cygwin đang tiến hành.

Hình  I8: Bước cuối cùng của quá trình cài đặt, tạo các icon

Nhấn Next.

Hình  I9: Quá trình cài đặt hoàn tất

Để chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Cygwin thành công, nhấn đúp chuột trái vào icon vừa tạo trên DeskTop

Hình  I10: Chạy Cygwin từ icon trên DeskTop

Hình  I11: Khởi động Cygwin từ Start button

Hình  I12: Màn hình khởi động của Cygwin bash

Để tắt màn hình này, nhấn Ctrl+D hoặc gõ exit

Hình  I13: Thuộc tính hệ thống thiết đặt trong Window cho Cygwin

Trong mục User Variable của , chọn Newàtạo như bảng sau:

Hình  I14: Tạo User  Variables

Nhấn OKàOKàOK.

Hình  I15: Cấu trúc thư mục Cygwin cài đặt

Trong đó, file cygwin.bat là file thực thi khi ta nhấn đúp vào icon cygwin trên desktop. File setup.log thống kê các lần cập nhật gần nhất và đầy đủ (setup.log.full)

Sau khi cài đặt, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản mới nhất của cygwin, tuy nhiên, nên sử dụng phiên bản mới cài đặt để tương thích với [4] Ta sẽ nói lại điều này ở phần sau.

I.2 Cài đặt bộ công cụ cho phép build eCos trên nhân μC Intel x86:

Ta đang sử dụng OS Window trên nhân μC Intel x86, tuy nhiên, lại muốn build eCos cho nhân MCU ARM. Cần công cụ để phát triển chéo trên các platform cụ thể (platform-specific cross-development tools). Nó bao gồm 3 nhóm sau:

 

Công cụ

Phiên bản trong CD

Phiên bản mới nhất

GNU Binaty Untilities (binutils)

2.11.2a

2.17

GNU C/C++ Compiler

2.95.2a

4.1.1

GNU Insight Debugger with Insight Interface

5.1a

6.5

Các phiên bản cập nhật sẽ được nói đến ở phần sau.

Trình tự cài đặt:

Hình  I16: Quá trình giải nén file i386gnutools.tar.bz2

Nếu thành công, sẽ tạo một thư mục tools trong Cygwin.  Cấu trúc thư mục tools như sau:

Hình  I17: Cấu trúc thư mục tools

Sau đó vào My ComputeràpropertiesàadvancedàEnvironment VariablesàNew (User Variables) tạo bảng sau:

 

Hình  I18: Hộp thoại tạo thêm biến người dùng trong window

Kết quả xuất hiện 2.95.2 nếu đúng.

Hình  I19: Màn hình cài đặt bộ công cụ phát triển chéo trên Window

I.3Cài đặt kit phát triển eCos:

Có nhiều cách để cài đặt kit phát triển eCos, đi kèm trong CD[4] là thư mục eCos là các gói vừa đủ để sử dụng.

Ta thực hiện theo các bước sau:

Hình  I20: Màn hình giải nén file eCos

Hình  I21: Cấu trúc thư mục eCos giải nén

+Thư mục bin chứa các file thực thi của eCos toolset.

+Thư mục CVS sẽ được set up khi ta truy cập các mã nguồn online của eCos.

+Thư mục doc chứa các file Ngôn ngữ đánh dấu phổ quát (SGML). Các file này được chứa ở các thư mục online của ecos.

+Thư mục examples có vài ví dụ cho các ứng dụng ecos cơ bản.

+Thư mục host chứa các file mã nguồn và tất cả các bộ công cụ của eCos, bao gồm cả Configuration ToolPackage Administratior.

+Thư mục package chứa phiên bản 2 mã nguồn eCos online.

Hình  I22: File readme_cfg_v211.txt

Hình  I23: Hộp thông báo khi chuẩn bị cài đặt eCos Configuration Tools 2.11

Hình  I24: Màn hình chào mừng khi cài đặt eCos Configuaration Tools 2.11

Hình  I25: Hộp hội thoại thỏa thuận về bản quyền

Hình  I26: Hộp thoại lựa chọn thư mục cài đặt

Hình  I27: Hộp thoại lựa chọn nhóm chương trình cài đặt cho eCos Configuration tools 2.11

Hình  I28: Hộp thoại xác nhận cài đặt eCos configuration tools 2.11

Nhấn Install để cài đặt.

Hình  I29: Quá trình cài đặt

Hình  I30: Quá trình cài đặt hoàn thành

Restart lại máy.

Hình  I31: Kích hoạt ecos configuration tools từ Desktop

Hình  I32: Kích hoạt ecos configuration tools 2.11 từ menu StartàProgramsà Ecos configuration tools

Hình  I33: Màn hình khởi động eCos

Hình  I34: Chọn nơi lưu trữ mã nguồn eCos

Thư mục này có thể dễ dàng thay đổi bằng cách vào BuildàRepository.  

Hình  I35: Chuẩn bị thiết đặt thông số cho các công cụ build

Hình  I36: Đường dẫn cho Build tools

Hình  I37: Đường dẫn cho User tools

Ta đóng cửa sổ Configuration tools phiên bản 2.11 và chuẩn bị cài đặt phần còn lại của kit phát triển eCos.

+Để cập nhật Registry, click đôi vào file eCos-011025.reg trong thư mục C:/eCos/bin. Xuất hiện bảng thông báo:

Hình  I38: Cập nhật registry cho ecos confiration tools net 1.3

Nhấn Yes, sau đó click OK để xác nhận.

            Ta kích hoạt file Configtool13net.exe để chạy chương trình Configuration tools 1.3net.

Hình  I39: Màn hình khởi động của Configuration tool 1.3net

Hình  I40: Chép các file dll vào system của window

Sau đó, kích hoạt file PkgAdmin.exe trong thư mục C:/ecos/bin

Hình  I41: Kích hoạt PkgAdmin.exe

Click Close để đóng cửa sổ của eCos Package Administration Tool.

Mở bash shell của cygwin, gõ dòng lệnh sau:

Hình  I42: Chạy file thực thi cấu hình ecos

 

Phần II: Cập nhật lên phiên bản hiện thời

II.1Nâng cấp Cygwin:

Phiên bản Cygwin cài đặt ở CD[4] là phiên bản ứng vào thời điểm tháng 12/2002, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản hiện tại bất cứ lúc nào khi kết nối với Internet, bạn có thể làm theo cách sau:

Hình  II1: Hộp thông báo phiên bản cygwin cài đặt

Nhấn next để tiếp tục cài đặt.

Hình  II2: Bảng hội  thoại cài đặt Cygwin từ thư mục trên Internet

Chọn Next để tiếp tục cài đặt.

Hình  II3: Bảng hội thoại chọn thư mục cài cygwin

Hình  II4: Chọn thư mục cài nâng cấp cygwin

Hình  II5: Bảng hội thoại chọn kết nối thẳng với Internet

Nhấn Next để kết nối.

Hình  II6: Chọn mirror kết nối

Nhấn Next để kết nối.

Nếu có lỗi xảy ra, bạn chọn lại mirror khác, có thể ở thời điểm hiện tại, mirror đó đang nâng cấp.

Hình  II7: Quá trình kết nối cập nhật  các phiên bản mới

Nếu có phiên bản mới hơn, chương trình sẽ hiện lên thông báo nâng cấp. Ví dụ ở đây, ta nâng cấp bash, binutils, cygwin lên phiên bản mới hơn của nó (tính đến tháng 6/2006)

Hình  II8: Các phiên bản nâng cấp

Các bước diễn ra sau đó như khi ta cài cygwin ở phần 1, ở đây không nhắc lại.

Lưu ý:

*      Bạn cũng có thể nâng cấp trực tiếp bằng cách load vào thư mục cygwin-pkg (chứa file nguồn), sau đó chạy file setup.exe và chọn như cài đặt cygwin ở phần 1. Xem các file nâng cấp mới nhất tại liên kết: http://www.cygwin.com/packages/

*      CD đính kèm của tôi đã cập nhật các phiên bản mới nhất tính đến thời điểm tháng 6/2006. Bạn có thể sử dụng để cài đặt và nâng cấp.

II.2Cập nhật eCos:

Như đã nói ở phần trên, phiên bản cài đặt eCos cũng vào thời điểm 12/2002 của [4]. Ta có thể cập nhật lên phiên bản hiện thời (CVS) khi truy cập Internet.

Hình  II9: CVS Repositories

Vào trang: http://ecos.sourceware.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/?cvsroot=ecos bạn sẽ thấy được các phiên bản mới nhất của eCos tính đến thời điểm bạn truy cập. (hình trên) Bạn có thể nâng cấp cho phiên bản trong máy tính của mình đồng bộ với phiên bản trên mạng bằng cách sau:

Hình  II10: Màn hình bash truy cập cvs

Enter để tiếp tục.

Lúc này, chương trình bash sẽ tự so sánh các file trên thư mục ecos của cvs ecos của bạn.

Hình  II11: Kiểm tra các phiên bản cvs

 

 

©2006 Bùi Trung Hiếu – Cập nhật lần cuối lúc 22:09:51 ngày 02/08/2006[1] Trang chủ: http://cygwin.com, GNU+Cygnus+Window=Cygwin.